Qui trình dịch vụ

Qui trình dịch vụ

6 Tháng Bảy, 2019

Dịch Vụ Tiêu Chuẩn Suzuki Toàn Cầu

Qui trình dịch vụ tiêu chuẩn Suzuki toàn cầu Quality Care được áp dụng tại tất cả các Đại lý ủy quyền.

Hàng năm, Suzuki tổ chức đánh giá và củng cố việc tuân thủ quy trình tại Đại lý nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất.

Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng

Chất lượng dịch vụ của Suzuki đảm bảo niềm đam mê và hứng khởi trên mỗi chặng đường của bạn.

Hài lòng khách hàng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi

  • Quy trình chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn Suzuki toàn cầu
  • Hệ thống đánh giá hài lòng khách hàng: CVP và GQRS
  • Năm 2015, Suzuki Việt Nam đứng vị trí số 1 tại khu vực Suzuki Châu Á Thái Bình Dương về chất lượng dịch vụ (CVP)
  • Chúng tôi luôn cam kết mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất hướng tới sự hài lòng khách hàng cao nhất

Phiếu Kiểm Tra Tình Trạng Xe

Tại các Đại lý ủy quyền của Suzuki, các kỹ thuật viên luôn ghi lại việc kiểm tra, đo đạc phụ tùng lên phiếu kiểm tra xe và đánh dấu theo màu các trạng thái.
Thẻ kiểm tra như 1 bản tóm tắt thông tin nhanh về tình trạng xe.

Việc này giúp khách hàng biết rõ tình trạng các phụ tùng trên xe, kiểm soát và đưa ra các quyết định phù hợp.